Terapia rodzinna  – Fundament ma znaczenie

Rodzina to najważniejsza, podstawowa komórka społeczna. To ona daje człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego potrzeb i wprowadzania w świat wartości oraz norm społecznych. Dobrze funkcjonująca rodzina stanowi źródło miłości i akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, że w relacjach rodzinnych pojawiają się trudności. Zachwianiu ulega wówczas funkcjonowanie wszystkich jej członków i to na wielu polach. Zła atmosfera w domu, przenosi się na relacje z otoczeniem, efektywność w pracy, stan psychiczny a często odbija się również na zdrowiu fizycznym.

Co to jest psychoterapia rodzin?

Celem terapii rodzin  jest rozwiązanie konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między bliskimi. Polega ona na odnalezieniu źródła kryzysu i sposobów na jego pokonanie oraz przywrócenie radości z bycia razem.

W tej formie terapii pacjentem jest rodzina a nie pojedynczy jej członkowie. rodzina, wspólnie spotyka się z terapeutą na sesjach terapeutycznych, na których psychoterapeuta pomaga rodzinie zlokalizować źródło trudności we wzajemnych relacjach.   

Wychodząc od założenia, że zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób, staramy się zmienić dysfunkcjonalne sposoby zachowania się, poprzez zmianę wzajemnych postaw i sposobów porozumiewania się, określenie ról i ustalanie czytelnych granic, wyrażanie i przeżywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć oraz umacnianie więzi między poszczególnymi członkami rodziny.

Dla kogo terapia rodzinna?

Najczęściej na psychoterapię rodzin decydują się rodzice dzieci sprawiających trudności wychowawcze, jednak nie jest to jedyny aspekt w jakim terapia rodzin może być pomocna. Najczęstszą przyczyną konfliktów i kryzysów w związku lub w rodzinie jest problem z komunikacją między jej członkami.

Psychoterapia rodzinna przynosi również pozytywne efekty w przypadku takich problemów jak:

    • Trudne relacje z teściami

 

    • nadopiekuńczość rodziców w stosunku do osoby dorosłej

 

    • konflikty między rodzeństwem

 

    • choroba w rodzinie

 

  • śmierć członka rodziny

Podczas sesji staramy się poznać i zrozumieć procesy zachodzące w relacjach między poszczególnymi członkami rodziny jak i w rodzinie jako całości. (np. sposób komunikowania się rodziców i wpływ ich wzajemnej relacji na dziecko lub więź jednego z małżonków z własnym rodzicem/ rodzeństwem i jaki ma to wpływ na relacje między partnerami)

O bliskość zawsze warto zawalczyć

W trakcie terapii rodzinnej uświadamiam pacjentom, że nawet w chwilach największych kryzysów warto zrobić wszystko, aby odmienić sytuację na lepsze. Często wystarczy zrozumieć drugą stronę, jej potrzeby, lęki, aby ponownie stała się kochającą i bliską osobą, a rodzina – bezpieczną przystanią. Jeśli zbudowaliście dom na silnych fundamentach jak miłość, zaufanie, dobre wspomnienia, to jest kapitał, który tak łatwo nie ulega dewaluacji. Trzeba tylko dać mu szansę, w postaci profesjonalnego wsparcia i pomocy ze strony terapeuty.

Terapia rodzin to proces

Osoby z województwa podlaskiego zapraszam na sesję w Prywatnym Gabinecie Psychoterapii w Białymstoku. Pozostałym,  proponuję terapię rodzinną online. Sesje odbywają się w warunkach zaufania, bezpieczeństwa i szacunku.  Po kilku pierwszych spotkaniach można już ustalić czas trwania terapii oraz jej cele. Spotkania z terapeutą trwają od 1-1,5 h. Podczas sesji terapeutycznych, budowane jest wzajemne zrozumienie i empatia oraz ćwiczona otwarta i szczera komunikacja. To czas, kiedy pod przewodnictwem terapeuty rodzina wyraża wzajemne potrzeby. Jej członkowie uczą się słuchać innych oraz  mówić o sobie,  własnych uczuciach i oczekiwaniach. Podjęcie leczenia to trudny, ale ważny krok. Da wam wsparcie, wiarę i odwagę, by walczyć o własne szczęście.