jest to forma doraźnej pomocy terapeutycznej w sytuacji nagłej, wymagającej szybkiej pomocy psychologicznej. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, zredukowaniu lęku i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów reakcji stresowej i pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej zachwianej na skutek konkretnego wydarzenia takiego jak:

  • utrata bliskiej osoby,
  • choroba (Twoja lub osoby bliskiej)
  • przemoc (napad, pobicie, gwałt, rabunek)
  • wypadek
  • rozstanie
  • utrata pracy
  • inne nieoczekiwane wydarzenie krytyczne,

Podczas sesji koncentrujemy się na problemie wywołującym kryzys. Kontakt w interwencji kryzysowej jest ograniczony czasowo (1-3 potkania), na których dochodzi do konfrontacji osoby ze zdarzeniem wywołującym kryzys. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji.