Terapia indywidualna 

jest to najstarsza i najbardziej popularna metoda leczenia różnego rodzaju zaburzeń o podłożu psychicznym. Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach (sesjach terapeutycznych w gabinecie lub online) pacjenta z psychoterapeutą.

Celem psychoterapii jest zmiana sposobu przeżywania i postrzegania siebie i/lub otoczenia a w konsekwencji zmiana sposobu funkcjonowania pacjenta w świecie. Podczas spotkań psychoterapeuta przy pomocy odpowiednich narzędzi psychologicznych oddziałuje na psychikę człowieka.

Psychoterapia indywidualna – zdalnie lub stacjonarnie

Narastające problemy w życiu osobistym mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne. Warto zdecydować się na terapię indywidualną, gdy trudności przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu czy w relacjach z innymi osobami.

Sygnały które powinny skłonić nas do rozważenia wizyty u terapeuty to między innymi:

 • długotrwałe uczucie smutku czy przygnębienia
 • nieadekwatne do sytuacji wybuchy złości
 • Problemy z panowaniem na emocjami (agresja, płaczliwość) 
 • nieustające poczucie lęku lub czasowe ataki paniki 

Pewnym sygnałem do wizyty w gabinecie psychoterapeuty są również zachowania nałogowe, które mogą przejawiać się bardzo różnie np.:

 • hazard
 • alkoholizm
 • narkomania
 • pracoholizm
 • seksoholizm
 • zakupoholizm

Inne trudności dla których psychoterapia indywidualna może być skuteczną formą pomocy: 

 • fobie
 • bezsenność
 • żałoba
 • wypalenie (zawodowe, życiowe)
 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności z podejmowaniem decyzji
 • dolegliwości somatyczne
 • przeżywasz inne trudności, z którymi sam/a nie potrafisz sobie poradzić

Głównym celem terapii indywidualnej jest pomoc pacjentowi w poznaniu i zrozumieniu samego siebie. Uświadomienie sobie przyczyn naszych działań, reakcji czy mechanizmów obronnych to podstawa dla wprowadzenia  zmian i modyfikacji niechcianych zachowań czy objawów utrudniających  funkcjonowanie.   W trakcie terapii pacjent może liczyć na pomoc w rozwijaniu kompetencji osobistych czy radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami potęgującymi problem. Forma spotkań opiera się na uczestnictwie dwóch osób – tej, która poszukuje pomocy, oraz drugiej, mogącej jej udzielić. Wymaga to obustronnego zaufania, gdyż bez tego trudno podjąć skuteczną terapię.

Terapia indywidualna – Przebieg sesji

Niezależnie od wyboru formy spotkań – w gabinecie w Białymstoku lub online, sesje mają bardzo zbliżoną strukturę. Psychoterapia rozpoczyna się od kilku spotkań konsultacyjnych. Jest to tzw. konsultacja psychologiczna i należy wyraźnie oddzielić czas konsultacji (  pierwsze 3-4 spotkania) od terapii właściwej.  Pierwsze wizyty pozwalają mi lepiej poznać problem zgłaszającej się do mnie osoby. Później przedstawiam wnioski, ustalamy cele terapii, a także omawiamy obszary nad którymi należy pracować. Wspólnie ustalamy, na jakich zasadach mają odbywać się nasze spotkania.

Warunkiem koniecznym dla efektywności terapii jest, by spotkania odbywały się w regularnych odstępach czasu, w tych samych warunkach i z tym samym psychoterapeutą. Jednak ich forma – online lub stacjonarnie, długość czy częstotliwość, zależy już od indywidualnych potrzeb pacjenta. Najczęściej są to 50 minutowe spotkania, jeden lub dwa razy w tygodniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można stale pracować nad trudnościami i lepiej obserwować efekty. Należy jednak pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego okresu spotkań czy metody pracy, po których trudności zostaną zażegnane. Przebieg jak i czas terapii może różnic się od siebie. Zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki problemów z jakimi zgłasza się pacjent oraz jego zaangażowania w proces.

Więcej na temat przebiegu pierwszego spotkania i kolejnych sesji terapeutycznych przeczytasz tutaj