Konsultacja psychologiczna

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzam kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których analizujemy trudności z jakimi się Państwo do mnie zgłaszają.


Pierwsze spotkanie

polega głównie na Państwa aktywności. Jego celem jest poznanie i zrozumienie trudności które skłoniły Państwa do poszukiwania pomocy.


Kolejne spotkania

konsultacyjne mają głównie charakter wywiadu życiorysowego. Polega on na tym, że zadając Państwu pytania próbuję poznać historię Państwa życia, która mogła mieć wpływ na kształtowanie się problemów. Staramy się znaleźć źródło obecnie występujących trudności i określić oczekiwania dotyczące efektów jakie ma przynieść terapia.

Następnie przedstawiam Państwu wnioski i możliwie rzetelnie odpowiadam na pytania. Ustalamy razem z Państwem cele terapii, omawiamy jej kierunek i konkretny obszar nad którym będziemy pracować. Kończąc konsultacje, omawiamy ramy współpracy, warunki i zasady uczestnictwa w psychoterapii. Ustalamy kontrakt terapeutyczny, częstotliwość sesji oraz przybliżony czas trwania terapii.


Psychoterapia

Częstotliwość spotkań

Przyjmuje się, że największą skuteczność przynosi terapia prowadzona regularnie, w tych samych odstępach czasu. W głównej mierze częstotliwość spotkań psychoterapeutycznych zależna jest od indywidualnych potrzeb pacjenta. Najczęściej sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu jednak spotkania mogą mieć miejsce częściej – dwa do trzech razy w tygodniu lub rzadziej – jeden raz na dwa tygodnie.

Długość sesji

Długość trwania sesji psychoterapeutycznej zależy od formy terapii. Dla terapii indywidualnej i terapii par sesja trwa 50 minut. W przypadku terapii rodzin jest to 90 minut a interwencja kryzysowa trwa zwykle 120 minut. Nie ma możliwości przedłużenia bieżącej sesji dlatego bardzo istotne jest by na umówione spotkania przychodzić punktualnie.

Miejsce spotkań

Sesje psychoterapeutyczne prowadzę we własnym gabinecie psychoterapeutycznym lub online. W wyjątkowych przypadkach, po dokładnej analizie sytuacji danego pacjenta i ustaleniu indywidualnych warunków, dopuszczam możliwość prowadzenia sesji w domu pacjenta.

Odwołanie sesji

Bezpłatne odwołanie sesji jest możliwe najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem. Nie stawienie się na sesji bez uprzedzenia lub odwołanie sesji w dniu spotkania, nie zwalnia z obowiązku zapłaty za nieodbytą sesję.