Psychoterapia

Psychoterapia definicja

Psychoterapia jest to metoda leczenia, polegająca na świadomym i zamierzonym oddziaływaniu na psychikę człowieka, za pomocą metod klinicznych i zabiegów interpersonalnych.

Praca psychoterapeutyczna, oparta jest na sprawdzonych twierdzeniach nauk psychologicznych i wymaga specjalistycznego wykształcenia i umiejętności.

Cel psychoterapii

Celem psychoterapii jest zmiana sposobu przeżywania (modyfikacja sposobu postrzeganie siebie i/lub otoczenia, odczuwanych emocji i zachowań) na takie które pacjent uważa za pożądane.

W procesie psychoterapii istotne jest zaangażowanie pacjenta i jego chęć zmiany. Tylko pacjent zna swój sposób myślenia, przeżywania i motywów działania, są one jednak często nieuświadomione. Rola psychoterapeuty polega na pobudzeniu pacjenta do odsłonięcia tych nieuświadomionych przeżyć wyrażanych różnego rodzaju negatywnymi objawami psychicznymi lub somatycznymi.

Rodzaje psychoterapii

Istnieje pięć głównych nurtów (modalności) psychoterapeutycznych (tzw. podział klasyczny)

  1. Psychoterapia psychodynamiczna
  2. Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  3. Podejście systemowe
  4. Psychoterapia egzystencjalna
  5. Podejście integracyjne

Modalności różnią się od siebie metodyką pracy i głównymi złożeniami. Psychoterapeuci zazwyczaj wybierają jedno z podejść jako główne w swojej pracy. Jednocześnie bardzo często sięgają po warsztat różnych szkół, łącząc ich elementy odpowiednio do potrzeb pacjenta.

Skuteczna terapia w  Białymstoku

Metoda leczenia jest indywidualnie dopasowywana do trudności, z jakimi mierzy się pacjent, podobnie jak towarzyszące jej techniki pracy. Po rzetelnym rozpoznaniu, psychoterapeuta podejmuje decyzję o najlepszej drodze do poprawy funkcjonowania pacjenta. Kolejne sesje, pomagają dotrzeć do źródeł problemów z jakimi boryka się pacjent oraz pozwalają przyjrzeć się kierującym jego życiem emocjom i myślom.

Psychoterapia Białystok – dla lepszej jakości życia

Prowadzę spotkania indywidualne dla osób pragnących lepiej zrozumieć wewnętrzne rozterki, jak również psychoterapię dla par oraz rodzin borykających się z różnorodnymi problemami.   Gabinet terapeutyczny często odwiedzają osoby mierzące się ze stanami lękowymi oraz nieprzemijającym smutkiem związanym na przykład z traumatycznym przeżyciem czy stratą. Takie sytuacje wymagają kontaktu z doświadczonym psychoterapeutą, doskonale rozumiejącym zachodzące zjawiska. 

Impulsem do psychoterapii bardzo często jest szeroko rozumiany  dyskomfort psychiczny utrudniający codzienne funkcjonowanie np: cierpienie, odczuwanie apatii czy permanentnego napięcia.   Z drugiej strony, skorzystanie z pomocy profesjonalisty okazuje się też dobrym sposobem na szeroko rozumiany rozwój osobisty. Pozwala zadbać o siebie oraz swoje potrzeby pod opieką osoby, która pomoże wskazać drogę i zdefiniować życiowe cele.

Niezależnie od tego jaka jest przyczyna rozpoczęcia psychoterapii, jej głównym celem jest poprawa jakości życia pacjentów. Warto pamiętać, że pomyślny wynik można osiągnąć tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu również, a nawet przede wszystkim – ze strony pacjenta.  Dlatego sesja terapeutyczna nie może wiązać się ze stresem czy zawstydzeniem. Powinna natomiast, dawać nadzieję na osiągnięcie spokoju oraz odzyskanie kontroli nad własnym życiem. W moim gabinecie psychoterapii w Białymstoku możesz liczyć na wyjątkowe traktowanie i poszanowanie każdej indywidualności. Pomagam uporać się z negatywnymi doświadczeniami związanymi z akceptacją samego siebie, barier w relacjach z innymi ludźmi czy poczucia dyskomfortu związanego z aktualną sytuacją życiową.

Serdecznie zapraszam na psychoterapię w Białymstoku w prywatnym gabinecie, gwarantującym przyjazną, dyskretną atmosferę z dala od niepożądanych spojrzeń, tłumów i zgiełku.

 

Częstotliwość spotkań i długość całego cyklu zależą od rodzaju problemu, z jakim zgłasza się pacjent, jego możliwości czasowych oraz oczekiwań. Wszystkie te kwestie zostają omówione podczas wstępnych konsultacji. Gwarantuję przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej, dzięki czemu zarówno w trakcie terapii, jak i po jej zakończeniu pacjent może czuć się w pełni komfortowo i bezpiecznie.